תמונות מסכי התוכנה


 
 
Softread מסך הפתיחה
Softread מסך משחק פנימי
SoftWord
SoftWord
SoftWord