חוגי אנגלית וקבוצות למידה ליסודי ולתיכון - הצלחה כל השנה!
בחרו את הסניף המתאים לכם:
סניפי החוגים (כל השנה): הכפר הירוק, מודיעין, שוהם, רמת גן, תל אביב ועודלמורים לאנגלית- סדנאות workshops להוראת אנגלית, הוראה מתקנת (במיוחד הוראה ללקויי למידה).
לפרטים נוספים לחצו כאן.


התמחות בלקויי למידה ובלקויים שפתיים-שיטות ותוכנית לימוד אלטרנטיבית,
ספרים ומשחקים מקוריים


מוזמנים להסתכל גם ב www.englishsoftread.com חנות online להורים,למורים לאנגלית ולגננות 
         
 

this is about the new amazing student book based on the excellent method and software program SoftRead.


How to read English using
Phonetics and Reading Patterns
For beginners and dyslexic readers
For home and classroom use
No previous expertise required to teach


This is a new and unique student book based on 20 years of experience in teaching native speakers of Hebrew and especially dyslexic readers to read and write English.

It is a 180 page high quality color printed book in which many disabled learners needs were taken special care of.
A great method to teach young beginners and a comprehensive solution for slow or dyslectic readers!

Best solution for teachers who have to handle several levels in one lesson or classes with non- readers.


about the method!

The method is not based on and doesn’t require any early knowledge of vocabulary making the reading more accurate and getting the learner concentrate on the technique of reading. There is no meaning to rely on and no complementary knowledge one can conclude from so the reader has no choice but to read: to refer to and learn and remember the sound of each letter and later also the effects letters have on their neighboring letters and all the changes caused thereby.

Despite their disability the learners are very intelligent and look for the logic behind what they seem to acquire slowly and with hard work. This method promises a better understanding of the reading technique and its logic and rules.
The method introduces each letter's sound by a picture of an object whose first sound is identical to the sound the letter produces. The items chosen are international words or names of states and some very well-known English words or loan words.

The method takes each sound/letter and connects it to other sounds/letters. The letters are immediately connected to other letters.

The method urges and encourages the learner to keep the pictures of the representative sounds in front of him/her as much as he or she needs. The method does not require memory-based learning.

With very slow-reading learners it is strongly recommended to teach the reading technique using the pictures of the sounds only i.e. without the letters!! until they can combine the sounds to a syllable or a sequence of syllables.


about the book!!

The booklet offers a lot of non-sense short and long words to read, to compare, to circle, to mark and to copy. Diversified, not childish, exercises make the learning more interesting, more attractive and more motivating. It also enables each learner, regardless of his/her difficulties to experience success!

The booklet teaches how the sounds of the letters change according to their environment. It shows the changes and the effects and then also gives a simple and sometimes funny story to illustrate the explanation and to promise long term memory and better implementation.

All explanations are complimented by many clear and non-childish, colorful illustrations.
The booklet also introduces some vocabulary which is carefully selected and based on the sounds and patterns learned by the learner.

It also offers stories to read, again based on the reading development and the patterns acquired but the vocabulary of these stories is not taught. That's because these stories are meant for those who understand English and are now learning to read.

the practical thinking and assumptions behind the book!!

The creator has based her theories on a 20 year experience and concluded the following uncommon:
1. To achieve the reading technique the names of the letters are not only irrelevant but even disrupting. So there is no mentioning of the letters' names but only of the sounds.
2. Achieving the reading technique can be very difficult so why struggle twice: Once with capital letters and then with the lower case? Reading in this booklet is taught in the lower case only although the capitals are introduced. The transformation to the capital letters will be done automatically by the reader at a later stage.
3. Correct letter writing and hence clear handwriting is very important and therefore the creator dedicates a great deal of this booklet to how to write the letter correctly: Where to start the letter and how to glide on the paper to the end of the letter. The shape of the each letter is clearly demonstrated including a detailed explanation on how to write it plus a few lines to practice.

This book has been written with a lot of care and attention for beginners and slow learners. As mentioned above, it is not written childishly or condescendingly, since the writer believes that these only add to the general frustration of the disabled and slow learners.

the book is available as of mid-October 2012.
teachers will gladly get samples at lower prices.


Good Luck!