הסדרי הרשמה ותקנון לשנת החוגים התשע"ח
השנה- תשע"ח - כל המקומות נפתחים בספטמבר
                             
 
 • שיטת ההוראה שלנו היא למידה פרטנית בקבוצה.
   
 • מספר משתתפים 5-10 בקבוצה. משך שיעור -60 דקות.
   
 • קבוצה קטנה של 3-4 תלמידים  - 45 דקות בלבד.
 • גם ילדי הגן לומדים רק 45 דקות.
   
 • הקבוצות יקבעו לפי גיל ורמה אבל הודות לשיטות ההוראה אנחנו מאפשרים גם "למידה בזרימה" כך שכל תלמיד יוכל להגיע בשעה שנוחה לו.
 • הוותיקים מסדירים את התשלום מראש . לחדשים יש חודש ניסיון בתשלום.
 • אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו.
 • במשך השנה ניתן להשלים באופן חופשי את כל ההעדרויות.
 • ההשלמות הן באחריות ההורים/התלמידים בלבד!
 • בערבי חג לא מתקיימים לימודים.
 • .בערבי הזיכרון מתקיימים לימודים רק עד השעה 19:00. על כל התלמידים להגיע בימים אלה כך שיסיימו עד השעה 19:00.
 •  
 • בכל קישור למקום החוג יש טבלה עם פירוט הימים בהם לומדים ובהם לא. החישוב נעשה לכל הורה בניפרד לפי מועד הרשמתו ולפי הימים בפועל שבהם ניתן לקיים מיפגש.
 • מצטרפים חדשים יוכלו לשלם עבור החודש הראשון לניסיון ולאחריו עבור השנה כולה.
 • חוברות הלימוד פרט לראשונה אינן כלולות במחיר החוגים.
   
 • חוברת הלימוד הראשונה אינה כלולה במחיר לנרשמים מחודש ינואר.
 
 למידע נוסף-ניתן לעבור לקישור
 
סניף
ימי פעילות
סניף
ימי פעילות
ד'
 
 
א'
 
 
 
 
 
ג + ה + ו וכל בוקר/לפה"צ
 
 
 
 
 
 
 
 
ביטולים ושינויים
 
 
1. ניתן לבטל את ההתקשרות במייל office@avivenglish.com עד ה-20 לכל חודש.
הביטול ייכנס לתוקף חודש אחרי מועד הביטול. (שוטף + 30)
2. הפסקת חוג חייב להיות מלווה בהודעה במייל.
3. לא תתקבלנה הודעות ביטולים לאחר ה- ה-15 לחודש מרץ  ולא יוחזרו הכספים בגין ביטול השתתפות מהתאריך הנל.
4. אביב אנגלית שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח ו/או לבטל חוגים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע באמור לעיל – לבטל חוג אשר מספר המשתתפים בו ירד מהמינימום שנקבע. במקרה של ביטול על ידי אביב אנגלית יוחזרו כל הכספים בגין השיעורים שנותרו.

5.חשוב!!! ילד שלא יצליח להשתלב בקבוצה ו/או התנהגותו תפריע למהלך התקין של החוג לא יוכל להשאר בקבוצה ותימצא לו אלטרנטיבה אחרת.

6. הורים לילדים מחינוך מיוחד/משולב/כיתה קטנה וכו חייבים להצהיר על כך מראש.


7. ילד שצריך עזרה צמודה ישלם 20% מעל למחיר החוג.
 
 
 
 
 
 
 
     

Go Back  Print  Send Page
  דניאלה אביב office@avivenglish.com להרשמה לחוגים:
הודעות כתובות 058-6690963

מוקד הודעות 03-5245131
 
 
  חוגי אנגלית לילדים דסלקציה ולקויות למידה  
כל הזכויות שמורות לדניאלה אביב אנגלית קריירה בע"מ
הקמת אתר עיצוב וקידום