קייטנה לימודית לשיפור ה- אנגלית
לומדים לקרא אנגלית תוך 10 ימים!!

 
 

כולם אוהבים ומתקדמים באנגלית

אנו מתחייבים על תוצאות מדהימות ובעיקר עם לקויי למידה/שפה !‏

 
 
 
טופס רישום והצהרת בריאות (חובה למלא לפני תחילת הקייטנה)
 
כחלק מהליך הרישום נבקשכם למלא את הפרטים הבאים ולמסור לנו עד היום הראשון של הקייטנה.
אי מתן פרטים מלאים ונכונים יפגע בתהליך הלמידה ויסיר מאיתנו אחריות בכל הנוגע לפרטים החסרים וכל והמשתמע מהם.
 
· הנני, (שם מלא) _______________________ מאשר בזה, כי אני הורה של (שם הילד) ___________________ בן/בת _______שנים, העולה לכיתה________ הרשום לקייטנה לימודית-אנגלית בניהולה של חברת "דניאלה אביב אנגלית קריירה בע"מ , אינו סובל ממחלות כלשהן, אינו מוגבל מבחינה פיזית, לא גילה עד היום כל סימני רגישות/אלרגיה מכל סוג שהוא.
· לבני / בתי יש רגישויות, מחלות או כל מידע רפואי אחר לפי הפירוט הבא:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
· לבני/בתי ____________________אין /יש לקויות למידה. אם יש נא לפרט :
_____________________________________________________________
 
· אם ילדכם נוטל רטלין או תחליף לרטלין במהלך השנה נבקשכם בכל לשון של בקשה להמשיך כך למהלך פעילות הלמידה שלנו (חבל להוציא כ"כ הרבה כסף ולא לתת לו את תנאי הלמידה המרביים). ילדי נוטל / לא נוטל רטלין .
 
 
 
 
אנא ציינו מספרי טלפון בכתב יד ברור להתקשרות במהלך היום:
 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
 
חתימה __________________ תאריך _____________________

 

 
     
 


צרו קשר לפרטים ראשוניים
- ‏dani@avivenglish.com‎‏
תוך ציון מקום מגורים, גיל ורמה ‏משוערת של התלמיד.‏
פעילויות הקיץ מתקיימות בכל הסניפים

נישמח להמשיך לקדם את ילדיכם


 

 

 

   
       
  דניאלה אביב office@avivenglish.com להרשמה לחוגים:
הודעות כתובות 058-6690963

מוקד הודעות 03-5245131
 
 
  חוגי אנגלית לילדים דסלקציה ולקויות למידה  
כל הזכויות שמורות לדניאלה אביב אנגלית קריירה בע"מ
הקמת אתר עיצוב וקידום