ספרים
 
                                   
 
 


 
ספרי YoungSoftRead:
 
                      

YoungSoftRead - חלק 1                                                YoungSoftRead - חלק 2
לרכישה ומידע לחצו כאן                                                   לרכישה ומידע לחצו כאן 


                                                 
                                          YoungSoftRead - חלק 3 
                                                לרכישה לחצו כאן 

 
ספרי SoftRead: 


      

SoftRead - מתחילים                                      AdvancedSoftRead
לרכישה לחצו כאן                                           לרכישה לחצו כאן 
ספרי SoftTalk:

                    
SoftTalk - חלק 1                                                 SoftTalk - חלק 2
לרכישה לחצו כאן                                                 לרכישה לחצו כאן


                     
SoftTalk - חלק 3                                                   SoftTalk - חלק 4
לרכישה לחצו כאן                                                   לרכישה לחצו כאן


                      
SoftTalk - חלק 5                                                   SoftTalk - חלק 6
לרכישה לחצו כאן                                                   לרכישה לחצו כאן


 
ספרי הבנת הנקרא:
 
                     
הבנת הנקרא - רמה 1                                             הבנת הנקרא - רמה 2
לרכישה לחצו כאן                                                  לרכישה לחצו כאן


                                     
                                             הבנת הנקרא - רמה 3
                                                לרכישה לחצו כאן